Het doel van coaching is om via vraagstelling een proces van bewustwording op te starten. Dit verschilt van persoon tot persoon. De sessies hebben als doel om jou hierin te begeleiding.

Als je het gevoel hebt dat je via deze sessies je doel niet bereikt, dan kunnen we samen op zoek gaan naar andere pistes om jouw verder te helpen. Terugbetaling van de sessies kan binnen dit gegeven dus niet.